Downloads & workshops

Belangrijk bij elke vorm van inspraak

Download Belangrijk om op te letten bij alle vormen 

 

Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming - Handreiking voor organisaties

Download Handreiking voor organisaties 

Meedoen, meepraten en meedenken met de organisatie - Handreiking voor vrijwilligers

Download Handreiking voor vrijwilligers

 

Workshops

Hieronder vindt u informatie en materiaal voor drie workshops. De workshops zijn bedoeld voor organisaties die nadenken over het organiseren van meepraten en meedenken door vrijwilligers en voor vrijwilligers die daarbij betrokken zijn, of willen zijn. 

Download Algemene informatie voor een presentatie 

 

In Workshop 1 De parels benutten onderzoeken leidinggevenden en/of medewerkers van uw organisatie welke vormen van inspraak van vrijwilligers bij uw organisatie passen.

Download Beschrijving Workshop 1 De parels benutten

Download Draaiboek Workshop 1 De parels benutten

Download Informatie voor procesbegeleider Workshop 1 De parels benutten

 

Workshop 2 Meedoen, meepraten en meedenken is een workshop voor vrijwilligers. Het doel is kennis opdoen over wat deelname aan de verschillende vormen van medezeggenschap en participatie in de besluitvorming betekent. 

Download Beschrijving Workshop 2 Meedoen, meedenken en meepraten

Download Draaiboek Workshop 2 Meedoen, meedenken en meepraten

Download Informatie voor procesbegeleider Workshop 2 Meedoen, meedenken en meepraten

 

Workshop 3 Samenspraak is een gezamenlijke workshop voor medewerkers en vrijwilligers. Doelen zijn: kennis opdoen van verschillende vormen van medezeggenschap en participatie, en uitwisselen van beelden en verwachtingen. 

Download Beschrijving Workshop 3 Samenspraak

Download Draaiboek Workshop 3 Samenspraak

Download Informatie voor procesbegeleider Workshop 3 Samenspraak

 

Samenwerkingsovereenkomst en Reglement Vrijwilligersraad

In de samenwerkingsovereenkomst legt u vast bij welke onderwerpen de directie in ieder geval het advies vraagt van de vrijwilligersraad. U kunt er ook voor kiezen om in samenwerkingsovereenkomst op vast te leggen dat de vrijwilligersraad instemmingsrecht heeft bij een beperkt aantal onderwerpen. In dat geval is het belangrijk dat u in de samenwerkings-overeenkomst ook een geschillenregeling opneemt.

Download Model Samenwerkingsovereenkomst Organisatie-Vrijwilligersraad

In het reglement van de vrijwilligersraad, legt de raad zijn werkwijze vast. Onder andere de spelregels voor het lidmaatschap en de vergaderingen van de vrijwilligersraad staan hierin beschreven.

Download Model Reglement Vrijwilligersraad