De OR van Amnesty International

Amnesty International is een organisatie die wereldwijd 7 miljoen leden heeft, in meer dan 150 landen. De Nederlandse afdeling is met 255.000 leden een van de grootste. De activiteiten van Amnesty International bestaan onder andere uit onderzoek, lobby en acties tegen schending van mensenrechten over de hele wereld. De vrijwilligers van Amnesty zijn bijvoorbeeld actief als collectant en bij schrijfacties en petities om politieke gevangenen te steunen en te pleiten voor hun vrijlating.

Vrijwilligers in de OR in de praktijk

Het landelijke secretariaat van Amnesty International is gevestigd in Amsterdam. Op het secretariaat werken 100 betaalde krachten en 57 vrijwilligers. Vrijwilligers werken soms veel uren op het secretariaat van Amnesty. Zij kunnen bij vacatures meedoen met de interne sollicitatieronde en soms gebeurt het wel dat een vrijwilliger een betaalde functie krijgt.

Volwaardig lid  Het secretariaat heeft een OR, waar ook vrijwilligers lid van kunnen worden. Op dit moment telt de OR zeven leden waarvan drie vrijwilligers. Vrijwilligers zijn bij Amnesty volwaardig OR-lid, dit betekent dat ze dezelfde taken en verantwoordelijkheden hebben als de betaalde krachten in de OR.

De overlegpartner van de OR is de directeur, die bijgestaan wordt  door een HR-adviseur. Het overleg gaat over diverse onderwerpen, ook over de recente reorganisatie is uitgebreid overleg gevoerd met de OR.

"Dat er vrijwilligers zijn die, naast hun werk voor de mensenrechten, zich ook nog willen inzetten als lid van de OR, toont de grote betrokkenheid en loyaliteit van deze vrijwilligers aan onze organisatie. En dat vind ik klasse."

Nettie Tetelepta, coördinator Collecte & Events en voorzitter Ondernemingsraad bij Amnesty International