De Vrijwilligersraad van Archipel

Zorgorganisatie Archipel heeft locaties in Eindhoven en omstreken en biedt drie soorten activiteiten. Allereerst biedt Archipel vele vormen van zorg en behandeling aan ouderen. Die zorg biedt Archipel thuis, in zorgcentra en verpleeghuizen. Archipel organiseert ook, alleen of samen met andere partijen, activiteiten voor buurtbewoners onder de naam ‘Beter in de Buurt’. Als derde biedt Archipel ouderen een aantal woonmogelijkheden, zowel met als zonder zorg. Voor de organisatie zijn 1300 vrijwilligers actief.

De Vrijwilligersraad van Archipel in de praktijk

Acht jaar geleden heeft Archipel een vrijwilligersraad ingesteld. Van iedere locatie zit er een vertegenwoordiger in de vrijwilligersraad, die elf leden telt. De raad heeft een secretariaat en kan een beroep doen op een medewerker HRM voor training van de raadsleden.

De leden van de vrijwilligersraad komen in ieder geval vier keer per jaar bijeen om onderling de gang van zaken in de organisatie te bespreken. Twee keer per jaar overlegt de vrijwilligersraad met de bestuurder van de organisatie over de algemene gang van zaken. Daarnaast heeft de raad nog halfjaarlijks overleg met de manager van Human Resources. De vrijwilligersraad bespreekt het vrijwilligersbeleid voor de hele organisatie en adviseert ook over andere onderwerpen die de hele organisatie aangaan. Daarnaast heeft de raad jaarlijkse overleggen met de leidinggevende van elke locatie. Elke locatie kent eigen informele vormen van meepraten en meedenken. Verschillen mogen er zijn bij Archipel: dat is de 'couleur locale'. Ook overlegt de vrijwilligersraad jaarlijks met de Cliëntenraad van Archipel.