De Vrijwilligersraad van Pulse

Stichting Pulse is een welzijnsorganisatie die actief is in IJsselstein en Lopik. Stichting Pulse zet zich in voor zelfredzaamheid en prettig wonen in het eigen huis. De organisatie werkt met 30 professionals en 300 vrijwilligers.

De Vrijwilligersraad van Stichting Pulse in de praktijk

Sinds vijf jaar heeft Stichting Pulse een vrijwilligersraad. De vrijwilligersraad wordt bij het hele organisatiebeleid betrokken en heeft op sommige gebieden ook een actieve rol in de beleidsontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is het kwaliteitsbeleid.