De Lumensdagen: de studiedagen van de Lumens Groep

De Lumens Groep is een brede welzijnsorganisatie in Eindhoven. De organisatie telt 300 medewerkers en om en nabij 300 geregistreerde vrijwilligers. Jaarlijks houdt de organisatie een of twee Lumensdagen. Dit zijn studiedagen waarop actuele ontwikkelingen worden besproken die van belang zijn voor het werk van Lumens.

Sterk in beweging  Voorheen werden de studiedagen alleen georganiseerd voor betaalde krachten. Sinds vorig jaar/twee jaar(?) worden ook de vrijwilligers uitgenodigd. Dat komt door een andere manier van kijken naar de organisatie. Lumens heeft medewerkers, waarvan een deel betaald werkt en een deel zich onbetaald inzet. Het welzijnswerk is sterk in beweging. De rol van de betaalde krachten verandert en bestaat steeds meer uit het ondersteunen van de vrijwilligers. Het zijn nu, nog meer dan een aantal jaar geleden, de vrijwilligers die met de klanten werken. Dit is een grote omslag in de manier van werken, die niet ineens plaatsvindt. Het is meer een kwestie van toewerken naar deze nieuwe manier van werken.

De studiedagen in de praktijk

De Lumensdagen zijn studiedagen met een aantal workshops waaruit de deelnemers kunnen kiezen. De laatste Lumensdag had ongeveer 250 deelnemers. Een kleiner deel daarvan bestond uit vrijwilligers. De opzet moet nog wennen en meer bekendheid krijgen. Daarbij is het een feit dat niet alle vrijwilligers geïnteresseerd zijn in deelname aan studiedagen. Een deel van de vrijwilligers wil gewoon alleen de taken doen waarvoor men bij de organisatie is gekomen. En dat is prima.

De workshops op de Lumensdag in 2014 stonden allemaal in het teken van de ‘transities’, het overhevelen van een groot aantal taken op het gebied van hulp- en dienstverlening aan burgers van de rijksoverheid naar de gemeenten. Zo waren er onder andere workshops die de samenwerking tussen betaalde krachten en vrijwilligers als thema hadden.

Verassend was dat vrijwilligers niet alleen die workshops volgden die over vrijwilligerswerk gingen, of over de inhoud van het werk. Vrijwilligers sloten ook aan bij workshops over marketing. Zo merk je dan dat vrijwilligers nog een heel potentieel aan expertises hebben, waar de organisatie ook wat aan kan hebben.

Dialoogtafel  Er worden verschillende werkvormen gebruikt bij de workshops, onder andere de ‘dialoogtafel’. Bij deze werkvorm wordt de tafel bedekt met een wit papieren tafelkleed. Alle deelnemers schrijven hun ideeën, gedachten of vragen over het betreffende thema op het kleed. Deelnemers kunnen ook op elkaar reageren. Na de schrijfronde wordt gezamenlijk bekeken wat opvalt aan wat er allemaal staat. Dat levert de onderwerpen op waar verder over doorgesproken wordt.

Door deze werkvorm ontstaat een gesprek waarin duidelijk wordt hoe verschillend mensen binnen een organisatie tegen de dingen aankijken. Niet alleen de verschillen tussen vrijwilligers en betaalde krachten maar ook tussen betaalde krachten. Door zo’n gesprek kun je dichter bij elkaar komen en dat levert een betere samenwerking op. Bovendien leveren de gesprekken vaak stof op voor beleidsontwikkeling of aanpassingen in uitvoeringspraktijk.

De positieve ervaringen met de studiedagen zijn voor de Lumens Groep geen reden om het hierbij te laten. Men is op zoek naar andere vormen om het meepraten en meedenken door vrijwilligers nog beter te organiseren. Kijk ook naar het voorbeeld van de CombiRaad in oprichting van de Lumens Groep.