Het Florence Stellingenspel

Florence is een grote, regionale organisatie voor gezondheid en zorg, onder andere actief in Den Haag, Delft en Leiden. Florence heeft een breed aanbod, van consultatiebureaus tot woonzorgcentra en van specialistische zorg tot revalidatie. Dat levert ook een breed scala aan vrijwilligerswerk op, van technisch tot groen en van zang- tot sportbegeleiding. De organisatie telt 4000 medewerkers en 1900 vrijwilligers.

Enquêtes vul je vaak alleen in. Nu doe je dit samen en dat zorgt voor gesprek. Een tevredenheidsonderzoek wordt ineens leuk!

Lieke de Liefde, coördinator Florence Cultuur

 

Het Florence Stellingenspel in de praktijk

Om de meningen en ideeën van vrijwilligers te peilen, organiseert de organisatie een avond of middag voor vrijwilligers. In de ruimte liggen op een tafel katoenen tassen met op elke tas een stelling. Er liggen ook briefjes met smileys. Lachende, neutrale en ontevreden smileys, waarmee de vrijwilligers kunnen aangeven in hoeverre ze het eens zijn met de stelling op de betreffende tas. Zo’n 45 vrijwilligers lopen langs de tassen met stellingen en stoppen een smiley in een tas. Eventueel kan er een toelichting bij geschreven worden.

Inclusief  Om het stellingenspel zo inclusief mogelijk te maken, zorgt Florence ervoor dat ook de vrijwilligers die geen Nederlands kunnen lezen mee kunnen doen. Er staat een contactpersoon voor de vrijwilligers bij de tafel, die wanneer dat nodig is de stellingen op de tassen voorleest. De vrijwilliger pakt daarna zelf de meest passende smiley en stopt deze in de tas.

De stellingen gaan onder andere over de taken van vrijwilligers binnen de organisatie, de waardering die vrijwilligers ervaren, en de ondersteuning door de organisatie. Tijdens het Stellingenspel raken de vrijwilligers met elkaar in gesprek over hun keuze. Dat maakt dat de vrijwilligers dit tevredenheidsonderzoek leuk vinden om te doen.

De uitslagen wordt besproken op de eerst volgende vrijwilligersbijeenkomst. Daarna gaat de organisatie ermee aan de slag. De vrijwilligers worden op de hoogte gehouden van wat er met de uitkomsten gebeurt via notulen en vrijwilligersbijeenkomsten.