De Vrijwilligersraad Nijmegen

De Vrijwilligercentrale Nijmegen (VWC Nijmegen) ondersteunt het vrijwilligerswerk in de stad Nijmegen. De VWC organiseert trainingen, beheert een vacaturebank voor vrijwilligerswerk, bemiddelt tussen organisaties en vrijwilligers bij vacatures, en adviseert de gemeente over het stedelijke vrijwilligersbeleid.

Een flexibel vrijwilligersplatform in de praktijk

De Vrijwilligersraad Nijmegen is in het leven geroepen door de Vrijwilligerscentrale Nijmegen (VWC). Het is een stedelijke vrijwilligersraad die alle sectoren bestrijkt. Elke sector (zorg, welzijn, sport, natuur en milieu, etc.) is met een lid vertegenwoordigd in de raad. Ieder lid van de raad heeft een digitaal panel achter zich, van vrijwilligers uit de eigen sector. Uit elke sector zijn vrijwilligers gevraagd om zo nu en dan via de website of e-mail te reageren op vragen van de leden van de vrijwilligersraad over een bepaald onderwerp.

Zo flexibel mogelijk  De Vrijwilligersraad Nijmegen heeft wel een reglement maar is zo flexibel mogelijk opgezet. Zo is de zittingstermijn voor leden een jaar, in plaats van de gebruikelijke drie jaar. Het is voor mensen vaak gemakkelijker om zich vast te leggen voor een termijn van een jaar. Wel kunnen ze zich natuurlijk voor meerdere termijnen beschikbaar stellen. En meedoen als lid van het digitale panel is nog eens laagdrempeliger dan zelf in een raad zitten.

Een doel van de raad is om te adviseren over het vrijwilligersbeleid van de gemeente Nijmegen. Daarnaast kunnen signalen en onderwerpen uit allerlei organisaties worden opgepakt. De Vrijwilligersraad bepaalt zelf waar hij zich mee bezighoudt. De Vrijwilligersraad heeft geen vaste overlegmomenten maar bepaalt zelf wanneer het gewenst is om bijeen te komen. De communicatie tussen de leden van de raad verloopt voor een belangrijk deel digitaal. De Vrijwilligersraad Nijmegen wordt ondersteund door de VWC Nijmegen. De VWC beheert de website van de Vrijwilligersraad en zorgt voor een technisch voorzitter bij overleggen en voor een ambtelijk secretaris.