Vrijwilligers in het teamoverleg bij Cordaan

Cordaan is een grote zorgorganisatie en heeft thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg, Verstandelijk Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg onder één dak. Er zijn meer dan 110 locaties en 400 individuele wooneenheden. Cordaan bestrijkt de gemeenten Amsterdam, Huizen, Maartensdijk en Nieuw-Vennep. De organisatie heeft 20.000 cliënten, 8.000 medewerkers en 2.000 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn gastvrouw of gastheer, zwembegeleider, chauffeur van de bewonersbus, muzikant of muziekmaatje, en nog veel meer. Hun taken zijn dus aanvullend aan de zorg die de beroepskrachten verlenen. Maar de vrijwilligers werken vaak zelfstandig met cliënten. Hierdoor hebben zij zicht op het welzijn van cliënten en dat is belangrijk voor de organisatie.

Cordaan heeft een aantal jaren een vrijwilligersraad gehad maar heeft deze ook weer opgeheven. De organisatie had niet het idee dat het doel, inspraak van vrijwilligers, echt werd bereikt door het overleg met de vrijwilligersraad. Daarom is Cordaan overgegaan naar andere vormen van meepraten en meedenken.

Deelname van vrijwilligers aan het teamoverleg in de praktijk

Een van de vormen van participatie bij Cordaan is het teamoverleg, waarin professionals overleggen met vrijwilligers. Dat past bij de veranderde verhoudingen in het werk. De laatste jaren hebben veel organisaties voor zorg en welzijn een nieuwe manier van werken ontwikkeld. Daarbij staan de wensen en behoeften van de cliënt centraal. De inbreng van de cliënt zelf en de mensen die dichtbij hem of haar staan zijn belangrijker geworden. De beroepskracht heeft een stapje teruggedaan als het gaat om de rol van expert. De vrijwilliger heeft vaak langdurig en direct contact met de cliënt en staat dus, net als de mantelzorger en andere familieleden en vrienden, dichtbij de cliënt.

In het teamoverleg, bij de bespreking van de voortgang van cliënten, weegt de stem van de vrijwilligers relatief zwaar. Vrijwilligers hebben zo directe invloed op de uitvoering. Dit versterkt de samenwerking en maakt het contact tussen vrijwilligers en beroepskrachten gelijkwaardiger. Dat is belangrijk in een organisatie die streeft naar zelfsturing waar mogelijk. Daarin speelt ook de begeleiding van vrijwilligers door speciaal daarvoor aangestelde coördinatoren een rol.

Cordaan heeft tien coördinatoren vrijwilligerswerk, die het contact onderhouden met de vrijwilligers. Zij zijn degenen die signalen opvangen en belangrijke zaken doorgeven aan de directie. Als het nodig is hebben zij een directe lijn naar de directie, zodat snel actie ondernomen kan worden. In de praktijk is gebleken dat dit werkt. Met elke vrijwilliger wordt door de coördinatoren een uitgebreide intake gehouden waarbij de vaardigheden en deskundigheden en interesses goed in kaart gebracht worden.