Vrijwilligers in werkgroepen bij de LEVGroep

De LEVGroep is als brede welzijnsorganisatie actief in Helmond en in de gemeenten rond Helmond. De organisatie heeft ca. 280 medewerkers en ca. 1500 vrijwilligers. De LEVGroep heeft een vrijwilligersraad waarin idealiter een vrijwilliger uit ieder  locaal werkgebied van de LEVgroep zit.

Deelname van vrijwilligers aan werkgroepen

De LEVGroep heeft deelname aan werkgroepen gekoppeld aan de vrijwilligersraad. Sinds vorig jaar nemen leden van de vrijwilligersraad deel aan werkgroepen die beleid met gevolgen  voor vrijwilligers voorbereiden. Het initiatief daarvoor kwam van de organisatie. De LEVGroep wil het perspectief en de belangen van de vrijwilligers in een vroeg stadium betrekken bij de plan- en beleidsontwikkeling.

Goede afspraken  De vrijwilligersraad heeft er wel over na moeten denken. Wat de raad namelijk niet wilde, was zich bij voorbaat vastleggen op afspraken met betrekking tot het beleid. De raad wilde er zeker van zijn dat de hele vrijwilligersraad ieder beleidsvoorstel zou bespreken, zodat alle raadsleden hun mening erover zouden kunnen geven.

De vrijwilligersraad heeft met de directeur en het managementteam goede afspraken gemaakt over de deelname van raadsleden aan werkgroepen. Die afspraken zijn vastgelegd op papier, samen met interne afspraken van de vrijwilligersraad. Een voorbeeld is de afspraak dat de leden van de vrijwilligersraad die deelnemen aan werkgroepen, de andere leden van de raad op de hoogte houden.

De vrijwilligersraad van de LEVGroep ziet zeker voordelen aan de deelname van vrijwilligers aan tijdelijke werkgroepen. Het perspectief van de vrijwilliger wordt vroeg in de planvorming meegenomen. En de vrijwilligersraad is beter op de hoogte van de discussie die gevoerd wordt in de werkgroep en de manier waarop een plan tot stand komt.